Biodiverzity na celém světě dramaticky ubývá, zatímco naše nároky na přírodu rostou neudržitelnou měrou.

Druhové populace se od roku 1970 celosvětově zmenšily o 52 %.

K uspokojení našich dnešních požadavků na přírodu bychom potřebovali ekvivalent 1,5 planety Země. To znamená, že si z dostupných přírodních zdrojů bereme příliš mnoho, a to na úkor příštích generací, které budou o to složitěji řešit své vlastní potřeby.

Kombinovaný vliv rostoucí populace a zvyšujícího se dopadu každého z nás násobí tlak, který klademe na dostupné zdroje.

Rozvinutější země mají zpravidla větší dopad na životní prostředí. Výzvou pro všechny je rozvíjet se tak, abychom současně udrželi naše nároky na přírodu na globálně udržitelné úrovni.

Je dost možné, že už jsme překročili „planetární meze”, což může vést k náhlým a nevratným změnám životního prostředí.

Lidská existence závisí na přírodních zdrojích jako je voda, úrodná půda, zdroje ryb a dřeva; a také na funkcích ekosystémů jako opilování rostlin, koloběh živin a regulace eroze.

Nejchudší lidé světa jsou nejvíce ohroženi důsledky globálních změn, avšak vzájemně provázané problémy týkající se potravin, vody a energetické soběstačnosti se týkají nás všech.

Plán Světového fondu na ochranu přírody (WWF) „Jedna planeta” nabízí cestu k přežití naší planety – zaměřuje se na ochranu přírodního bohatství, efektivnější produkci, uváženější spotřebu, přesměrování finančních toků a rovnoprávnější spravování zdrojů.

Změnit náš přístup a nacházet alternativní cesty nebude snadné. Můžeme to však dokázat.
Přejít na stránku WWF, kde najdete originál
zprávy v angličtině
(ke stažení jako PDF)

Living Planet Report 2014

Pokračovat na českou verzi zprávy

Zpráva o živé planetě 2014

© Jiří Novák 2012
vanishingworldphotography.com