CESTA KUPŘEDU


Ukazatele toho, kde jsme šli špatně, nás mohou nasměrovat na lepší cestu

Pokračující pokles Indexu živé planety (LPI) nebo růst našeho ekologického „přestřelení” planetárníchzdrojů není v žádném případě nevyhnutelný. Jsou součtem milionů rozhodnutí činěných s malým nebo žádným ohledem na význam ochrany našeho přírodního světa. Neadekvátní správy na místní, národní a mezinárodní úrovni. Politiky s krátkozrakým zaměřením na ekonomický růst a úzké zájmy. Obchodních modelů, které se zaměřují na krátkodobé zisky a nezapočítávají vedlejší a dlouhodobé náklady. Neefektivní, zastaralé a zbytečně ničivé způsoby výroby a užívání energie, rybolovu, produkce potravin, transportu zboží i lidí. Zoufalých strategií k získání obživy. Přehnané konzumace, která nečiní nikoho šťastnějším ani zdravějším.

V každém z těchto případů existuje lepší volba. Změna kurzu a nacházení alternativních cest není snadné. Ale je možné.

Na konferenci Rio+20 v roce 2012 světové vlády potvrdily svůj závazek „ekonomicky, sociálně a ekologicky udržitelné budoucnosti pro naší planetu a pro současné i budoucí generace”. To je „naše společná vize”, cíl, ke kterému musíme směřovat. Lze to vidět v kvadrantu globálně udržitelného rozvoje – v současnosti neobsazeném teritoriu, kde si každý může užívat vysoké úrovně lidského rozvoje s ekologickou stopou, která je v rámci světové biologické kapacity (obrázek 8). Jde v podstatě o stejný prostor, který znázorňuje „Oxfamská kobliha” – „bezpečný a spravedlivý operační prostor”, který zůstává v rámci planetárních mezí, a přitom umožňuje, aby každý mohl dosáhnout akceptovatelné úrovně zdraví, kvality života a příležitostí (obrázek 11).

„Plán Jedné planety” Světového fondu na ochranu přírody (WWF's "One Planet Perspective") (obrázek 13) dává představu, jak toho můžeme dosáhnout prostřednictvím série praktických rozhodnutí. Musíme přesměrovat investice od příčin ekologických problémů směrem k řešením. Dělat spravedlivé, prozíravé a ekologicky informované volby ohledně toho, jak spravujeme zdroje, které patří nám všem. Udržovat naše zbývající přírodní bohatství, chránit a obnovovat důležité ekosystémy a přírodní oblasti. Produkovat lépe a konzumovat uvážlivěji.

 

VÍME, KDE CHCEME BÝT

VÍME, JAK SE TAM DOSTAT

TEĎ SE MUSÍME DÁT DO POHYBU