INDEX ŽIVÉ PLANETY


Velikost populací obratlovců se v posledních 40 letech snížila na polovinu

Světová biodiverzita se zdá být v daleko horším stavu, než kdy dosud. Index živé planety (Living Planet Index – LPI), který zachycuje trendy vývoje v tisícovkách populací obratlovců, vykazuje mezi lety 1970 a 2010 pokles o 52 % (obrázek 2). To znamená, že počty savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb jsou celosvětově v průměru poloviční než byly před 40 lety. Jedná se o mnohem větší pokles, než se dosud uvádělo, tyto údaje jsou však výsledkem nové metodologie, která se snaží lépe reprezentovat globální biodiverzitu.

Biodiverzity ubývá v oblastech mírného pásu i v tropech, tam je ale pokles výraznější. Index pro 6569 populací 1606 druhů mírného pásma klesl mezi lety 1970 a 2010 o 36 %. U 3811 populací 1638 tropických druhů se index za stejné období propadl o 56 %. Nejdramatičtější pokles přitom vykazuje jižní Amerika – pád o 83 %. Ztráta a degradace životního prostředí a jeho plundrování lovem a rybolovem jsou primárními příčinami úpadku. Další významnou hrozbou je změna klimatu, přičemž se dá očekávat, že ta bude v budoucnu živočišné populace zatěžovat čím dál výrazněji.

Graf indexu živé planety