slon

U suchozemských druhů došlo mezi roky 1970 a 2010 k poklesu o 39 %

Index LPI pro suchozemské tvory


U suchozemských druhů došlo mezi roky 1970 a 2010 k poklesu o 39 %, přičemž tento trend nejeví žádné známky zpomalování. Ztráta životního prostoru v důsledku zabírání země pro využití člověkem – především pro zemědělství, rozvoj měst a výrobu energie – je pro ně stále velkou hrozbou, těsně následovanou lovem.


 

žába

Pro sladkovodní druhy vykazuje index průměrný pokles o 76 %

Index LPI pro sladkovodní tvory


Pro sladkovodní druhy vykazuje index průměrný pokles o 76 %. Hlavními hrozbami je pro ně ztráta a fragmentace životního prostoru, znečištění a invazivní druhy. Změny v úrovních vodní hladiny a propojení sladkovodních systémů – například kvůli zavlažování nebo přehradám vodních elektráren – mají právě na sladkovodní prostředí nejvýraznější dopad.


 

ryba

U druhů, které obývají moře a oceány, poklesl index v letech 1970 a 2010 o 39 %

Index LPI pro mořské tvory


U druhů, které obývají moře a oceány, poklesl index v letech 1970 a 2010 o 39 %. Nejdramatičtější propad byl zaznamenán od roku 1970 do poloviny 80. let, následovalo období určité stability, pak ale došlo v nedávné době k dalšímu poklesu. Největší úbytek je vidět v tropech a v Jižním oceánu – druhy, které jsou výrazně na ústupu, zahrnují mořské želvy, mnoho druhů žraloků a velké stěhovavé ptáky jako jsou albatrosové.