ŘEŠENÍ JEDNÉ PLANETY


Je možné dělat lepší volby a nacházet praktická řešení

„Plán Jedné planety” Světového fondu na ochranu přírody (WWF’s "One Planet Perspective") podtrhuje lepší volby při spravování, užívání a sdílení přírodního bohatství v rámci limitů planety – tak, aby byla zajištěna potravinová bezpečnost, voda a energie pro nás všechny.

 

Zachování přírodního bohatství

ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ

obnovení poničených ekosystémů,
zastavení ztrát nejvýznamějších biotopů,
významné rozšíření chráněných oblastí


 

Zlepšení produkce

ZLEPŠENÍ PRODUKCE

redukování potřebných zdrojů a odpadů,
udržitelné nakládání se zdroji,
navýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů


 

Uváženější spotřeba

UVÁŽENĚJŠÍ SPOTŘEBA

prostřednictvím životního stylu
s nízkou ekologickou stopou, udržitelného užívání
energie a zdravějších vzorců spotřeby potravin


 

Přesměrování finančních toků

PŘESMĚROVÁNÍ FINANČNÍCH TOKŮ

oceňování přírody, vyúčtování přírodních
a společenských nákladů, podpora a odměnění
ochrany přírody, udržitelného spravování
zdrojů a inovace


 

Rovnoprávnější spravování zdrojů

ROVNOPRÁVNĚJŠÍ SPRAVOVÁNÍ ZDROJŮ

sdílení dostupných zdrojů,
dělání spravedlivých a ekologicky informovaných
rozhodnutí, měření úspěchu nad rámec HDP


 

Obrázek 13: Plán Jedné planety (WWF, 2012)

Lepší volby z hlediska Plánu Jedné planety