PŘEDMLUVA


Všichni jsme v tom společně

Nejnovější vydání Zprávy o živé planetě není pro přecitlivělé. Jedním z jeho klíčových bodů je to, že Index živé planety, který měří více než 10 tisíc reprezentativních populací savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb, poklesl od roku 1970 o 52 %. Jinými slovy, během doby kratší, než je život dvou lidských generací, se populace obratlovců snížila na polovinu. Jde o živé tvory, kteří tvoří předivo přírodních systémů udržujících veškerý život na zemi – a jsou také ukazatelem toho, co naší planetě, našemu jedinému domovu, děláme. Jejich úbytek můžeme ignorovat jen na svoje vlastní nebezpečí.

Užíváme dary přírody, jako kdybychom měli k dispozici více než jednu planetu Zemi. Tím, že bereme z přírody a přírodních procesů víc, než se může obnovit, ohrožujeme svou vlastní budoucnost. Ochrana přírody a udržitelný rozvoj jdou ruku v ruce. Nejde jenom o zachování biodiverzity a divočiny, ale také o zajištění budoucnosti lidstva – našeho zdraví, hospodářství, potravinové jistoty a sociální stability – i samotného našeho přežití.

Ve světě, kde tolik lidí žije v chudobě, se může zdát, že ochrana přírody je luxusem. Ale je to přesně naopak. Pro mnoho nejchudších obyvatel světa je péče o přírodní prostředí záchranným lanem. Ale především – všichni jsme v tom společně. Všichni potřebujeme kvalitní potraviny, pitnou vodu a čistý vzduch – kdekoli na světě žijeme.

Fakta jsou natolik závažná, že se může zdát těžké vidět budoucnost pozitivně. Těžké určitě, ale ne nemožné – protože jsme to my, kdo způsobil problém, a u sebe samých také můžeme najít řešení. Musíme teď jen pracovat na tom, aby příští generace měla šanci chopit se příležitosti, kterou my jsme zatím nedokázali využít, uzavřít tuhle destruktivní kapitolu naší historie a vybudovat budoucnost, v níž budou lidé schopní žít a prosperovat v souladu s přírodou.

Všichni jsme vzájemně propojeni – a společně máme potencionál najít a zrealizovat řešení, která zajistí budoucnost naší jediné planety.


Marco Lambertini

Generální ředitel

Světový fond na ochranu přírody (WWF International)