PROČ BY NÁS TO MĚLO ZAJÍMAT


Ekologické změny zasáhnout nás všechny

Mnoho z nás věří, že planeta Země a fascinující pletivo života na ní, jehož jsme všichni součástí, stojí za ochranu samy o sobě. Pocit úžasu a hlubokého respektu pro přírodu je vtělen hluboko do mnoha kultur a náboženství. Lidé se instinktivně ztotožňují s dobře známým příslovím: Nezdědili jsme Zemi od našich předků; půjčujeme si ji od našich potomků. Přesto se ukazuje, že nejsme dobrými správci naší planety. To, jakým způsobem dnes čerpáme zdroje pro uspokojení svých nároků, ohrožuje schopnost příštích generací uspokojit jejich vlastní – přesný opak udržitelného rozvoje.

 

Rostoucí světová populace

7,2 miliardy v roce 2013

9,6 miliardy v roce 2050

Světová populace roste velmi rychlým tempem

Většina populace dnes žije ve městech

3,6 miliardy v roce 2011

6,3 miliardy v roce 2050

Většina světové populace dnes žije ve městěch

Lesní ekosystém

2 miliardy

Lesní ekosystémy
poskytují přístřeší,
obživu, vodu, palivo
a potravinové
zabezpečení více
než 2 miliardám lidí

 

Produkce jídla

Produkce jídla celosvětově
odpovídá za zhruba 70 %
spotřeby vody a 30 %
spotřeby energie

Produkce jídla

Rybolov poskytuje 15 %
živočišných bílkovin
obsažených v naší stravě,
v mnoha nejméně rozvinutých
zemích Afriky a Asie se toto
číslo zvyšuje až na 50 %

45 % vody se spotřebuje na výrobu energie

 

 

 

Kvalita života a prosperita lidstva – dokonce naše samotná existence – závisejí na zdraví ekosystémů a službách, které nám poskytují, od čisté vody a klimatu vhodného pro život, po jídlo, palivo, vlákna a úrodnou půdu. V posledních letech jsme pokročili v pokusech o vyčíslení finanční hodnoty tohoto přírodního bohatství a zisků, které z něj plynou. Taková hodnocení dovolují ekonomickou obhajobu ochrany přírody a udržitelného života – přestože jakékoliv ohodnocení ekosystémových služeb je „hrubé podhodnocení nekonečnosti”, protože bez nich by život na Zemi nemohl vůbec existovat.

 

Mořské ekosystémy
Pitná voda pro velkoměsta
Cena škod na životním prostředí
Globální spotřeba pitné vody
Spolehlivé zdroje pitné vody
Rizika ohrožující města